Bà May từ chức, mở ra cuộc đối đầu với EU về Brexit

Bà May từ chức, mở ra cuộc đối đầu với EU về Brexit

Thủ tướng Anh Theresa May tuyên bố từ chức trong nước mắt, 24/5/2019 Cố ngăn dòng nước mắt, Thủ tướng Anh Theresa May cho biết hôm thứ Sáu, 24/5, rằng ...
Read More

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *