Bình luận vụ TP Hồ Chí Minh lắp camera nhận diện mặt người

Bình luận vụ TP Hồ Chí Minh lắp camera nhận diện mặt người

Một luật sư nói với BBC rằng việc chính quyền TP Hồ Chí Minh lắp đặt CCTV để trợ giúp việc bảo đảm an toàn, trật tự trị an cho ...
Read More

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *