Canada nói gì về tin ông Võ Kim Cự tới ‘định cư’?

Canada nói gì về tin ông Võ Kim Cự tới ‘định cư’?

Hình ảnh được cho là thẻ thường trú nhân của ông Võ Kim Cự mà VOA tiếng Việt gửi cho chính quyền Canada để xác minh. Đại diện một cơ ...
Read More

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *