Hồng Kông: Ấu đả  giữa các nhà lập pháp về luật dẫn độ

Hồng Kông: Ấu đả giữa các nhà lập pháp về luật dẫn độ

Hong Kong: Các nhà lập pháp thân dân chủ và thân Bắc Kinh xô xát nhau tại Hội đồng Lập pháp Hong Kong hôm thứ Bảy 11/5/2019. (AP Photo/Kin Cheung) ...
Read More

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *