Kháng lệnh cấm của TQ, ngư dân VN bị cướp hải sản đánh bắt

Kháng lệnh cấm của TQ, ngư dân VN bị cướp hải sản đánh bắt

Tàu Như Dân Bị Cướp Một tàu chụp mực của ngư dân Quảng Nam vừa bị tàu Trung Quốc chặn và cướp đi 2 tấn mực khô ở Biển Đông ...
Read More

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *