Nhóm lao động Việt bị buộc tội trong đường dây lừa đảo ở Đài Loan

Nhóm lao động Việt bị buộc tội trong đường dây lừa đảo ở Đài Loan

Văn phòng công tố quận Đài Trung, Đài Loan, ngày 23/5 buộc tội một người đàn ông Đài Loan có tên họ là Phong vì đã nhận 400.000 Đài tệ ...
Read More

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *