Pháp Luân Công bác bỏ nghi can vụ giấu xác trong bê tông ở Việt Nam

Pháp Luân Công bác bỏ nghi can vụ giấu xác trong bê tông ở Việt Nam

Một đại diện của Pháp Luân Công ở Việt Nam đã lên tiếng bác bỏ thông tin được cho là lời khai của các nghi can vụ giết người và ...
Read More

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *